BEWY501,GARANTIE EXTINSA BRAVIA 2+3

Disponibilitate:

În stoc


Compara
Garanţie Extinsă

269.00lei

În stoc

Sony

Sony

SonyGarantie

Conform certificatului emis de producator

 

Termenii şi condiţiile Planului extins de servicii
1
1. Generalităţi
1.1 Definiţii
Cuvintele următoare au înţelesurile prezentate mai jos:
„Plan extins de servicii” înseamnă garanţia pentru Produs detaliată în prezentul document.
„Accident” înseamnă un eveniment fizic, instantaneu şi neprevăzut, ce provoacă o defecţiune de ordin mecanic sau electric.
„Plată” înseamnă plata, dacă este cazul, efectuată de dumneavoastră către noi în schimbul prezentului Plan extins de servicii, în plus faţă de plata pe care aţi efectuat-o la achiziţionarea Produsului.
„Produs” înseamnă produsul marca Sony pe care l-aţi achiziţionat şi care aparţine categoriei menţionate pe pachetul aferent Planului dumneavoastră extins de servicii.
„Noi”, „ a/al/ale/ai noastră/nostru/noastre/noştri” sau „ne/ni/nouă” înseamnă Sony Europe Limited.
Comercializare în numele Sony Belgia, bijkantoor van Sony Europe Limited. Societate înregistrată în Anglia şi Ţara Galilor. Sediu social: The Heights, Brooklands,Weybridge, Surrey. KT13 0XW. Regatul Unit.
Sediu regional: Da Vincilaan 7-D1, B-1935 Zaventem, Belgia.
„Dumneavoastră” înseamnă persoana care a achiziţionat un Produs şi deţine prezentul Plan extins de servicii.
1.2 Planul extins de servicii trebuie să fie activat în termen de 360 (trei sute şaizeci) de zile de la data achiziţiei Produsului. Sony nu vă va putea asigura răspunsuri prompte la solicitările pe care le transmiteţi înainte de a primi înregistrarea dumneavoastră completă. După expirarea perioadei de 360 (trei sute şaizeci) de zile menţionate mai sus, nu vom mai putea prelungi garanţia Produsului dumneavoastră prin prezentul Plan extins de servicii.
2. Elemente incluse
2.1 Noi vom suporta costurile de reparare a Produsului, inclusiv al pieselor de schimb şi al manoperei survenite în urma unei defecţiuni de ordin mecanic sau electric, apărute după data la care expiră garanţia dumneavoastră standard pentru Produs, pentru perioada menţionată pe pachetul aferent Planului dumneavoastră extins de servicii. Cu toate acestea, prezentul Plan extins de servicii va înceta automat în situaţia în care transmiteţi o solicitare despre care aveţi cunoştinţă că este falsă, frauduloasă sau denaturată.
2.2 Conform termenilor, condiţiilor şi excluderilor complete ale Planului dumneavoastră extins de servicii, vom repara întotdeauna Produsul, cu excepţia cazurilor în care:
a) nu putem obţine piese de schimb pentru a-l repara; sau
b) putem înlocui Produsul, deoarece costul este mai mic decât cel al reparaţiei.
2.3 Vom înlocui Produsul numai dacă am convenit asupra acestui lucru înainte de efectuarea reparaţiei. Dacă Produsul este înlocuit, perioada neexpirată a Planului extins de servicii se va aplica Produsului înlocuitor.
2.4 În cazul în care nu reparăm Produsul, îl vom înlocui cu echipamente cu specificaţii identice sau similare.
2.5 Nu vom fi responsabili pentru niciun cost pe care l-aţi putea suporta în contextul eliminării Produsului iniţial.
2.6 Pentru evitarea tuturor neînţelegerilor, prezentul Plan extins de servicii nu va înceta automat în momentul în care formulaţi o solicitare, ci va rămâne în vigoare pentru întreaga perioadă prevăzută la punctul 2.1.
3. Elemente neincluse
3.1 Prezentul Plan extins de servicii nu acoperă niciunul dintre cazurile de mai jos:
a) întreţinerea periodică şi repararea sau înlocuirea pieselor ca urmare a uzurii;
b) accesorii şi consumabile (componente care se presupune că necesită înlocuire periodică pe parcursul duratei de viaţă a unui produs, cum ar fi baterii nereîncărcabile, cartuşe de tipărire, stilusuri, becuri etc.);
c) daune sau defecte cauzate de utilizarea, funcţionarea sau tratarea Produsului într-o manieră care nu corespunde uzului personal sau casnic obişnuit; şi
d) daune sau modificări aduse Produsului cauzate de:
i. utilizare necorespunzătoare, inclusiv: manipulare ce cauzează deteriorarea sau modificarea fizică a aspectului sau a suprafeţei Produsului sau deteriorarea afişajelor cu cristale lichide; neinstalarea sau neutilizarea Produsului în scopul obişnuit al acestuia sau în conformitate cu instrucţiunile noastre de instalare sau utilizare; nerespectarea instrucţiunilor noastre referitoare la întreţinerea Produsului; instalarea sau utilizarea Produsului într-un mod care nu este corespunzător cu legile sau standardele tehnice sau de siguranţă din ţara în care este instalat sau utilizat;
ii. infecţii cu viruşi sau utilizarea Produsului cu aplicaţii software care nu sunt furnizate împreună cu Produsul sau care sunt instalate incorect;
iii. starea sau defectele sistemelor cu care este utilizat sau în care este încorporat Produsul, cu excepţia altor produse Sony destinate utilizării împreună cu Produsul;
iv. . utilizarea Produsului cu accesorii, echipamente periferice şi alte produse care nu corespund tipului, stării şi standardelor prevăzute de noi;
v. repararea sau încercarea de reparare de către persoane care nu sunt reprezentanţi Sony sau membri ai Reţelei de centre de service autorizate („membri ASN”);
vi. reglaje sau adaptări efectuate fără acordul nostru scris prealabil, inclusiv, dar fără a se limita la: actualizarea Produsului peste limita specificaţiilor sau caracteristicilor descrise în manualul de utilizare; sau modificarea Produsului cu scopul de a-l adapta la standardele tehnice sau de siguranţă naţionale sau locale din alte ţări decât cele pentru care Produsul a fost proiectat şi fabricat în mod specific;
vii. neglijenţă; şi
viii. accidente, incendii, lichide, substanţe chimice sau de alt tip, inundaţii, vibraţii, căldură excesivă, ventilare necorespunzătoare, supratensiuni, supraalimentare sau alimentare incorectă cu energie sau supratensiune de intrare sau tensiune de intrare incorectă, radiaţii, descărcări electrostatice, inclusiv fulgere, alte forţe şi impacturi externe.
3.2 Ne rezervăm dreptul de a refuza repararea şi/sau înlocuirea Produsului dacă nu aveţi contractul dumneavoastră original pentru Planul extins de servicii, iar numărul contractului pentru Planul dumneavoastră extins de servicii nu se regăseşte în evidenţele noastre online.
4. Excluderi şi limitări
Exceptând cele prevăzute mai sus, nu oferim nicio garanţie (explicită, implicită, legală sau de altă natură) cu privire la calitatea, performanţa, precizia, fiabilitatea, adecvarea pentru un anumit scop a Produsului sau de altă natură. În cazul în care prezenta excludere nu este permisă sau nu este permisă pe deplin de legea aplicabilă, excludem sau ne limităm garanţiile numai în măsura maximă permisă de legea aplicabilă. Orice garanţie care nu poate fi exclusă pe deplin va fi limitată (în măsura permisă de lege) la durata prezentului Plan extins de servicii.
Singura noastră obligaţie ce decurge din prezentul Plan extins de servicii este de a repara sau a înlocui produsele în conformitate cu termenii şi condiţiile stipulate în acest contract. Nu suntem răspunzători pentru nicio pierdere sau daună legată de produse, de servicii, de prezentul Plan extins de servicii sau apărută în alt mod, inclusiv pierderi economice sau nemateriale, preţul plătit pentru Produs, pierderea profiturilor, a veniturilor, a datelor, a dreptului de exploatare sau utilizare a Produsului sau a oricăror produse aferente, pierderi sau daune indirecte, accidentale sau pe
Termenii şi condiţiile Planului extins de servicii
2
cale de consecinţă. Cele de mai sus se aplică indiferent dacă
respectiva pierdere sau daună are sau nu legătură cu:
• funcţionarea defectuoasă sau nefuncţionarea Produsului
sau a produselor aferente prin defecte sau
indisponibilitate în timp ce acestea se află în posesia
noastră sau a unui membru ASN, ceea ce cauzează
perioade de întrerupere a operaţiunilor, pierderea
timpului utilizatorului sau întreruperea activităţii
comerciale;
• performanţe incorecte ale Produsului sau ale produselor
aferente;
• deteriorarea sau pierderea programelor software sau a
suporturilor mobile de stocare a datelor; sau
• infecţii cu viruşi sau alte cauze.
Cele de mai sus se aplică pierderilor şi daunelor prevăzute de
orice reglementare legală, inclusiv neglijenţă şi alte delicte,
încălcarea contractului, garanţie explicită sau implicită şi
răspundere strictă (chiar şi atunci când noi sau un membru ASN
am fost informaţi cu privire la posibilitatea existenţei
respectivelor daune). Acolo unde legile în vigoare interzic sau
limitează aceste excluderi de răspundere, vom exclude sau
limita răspunderea noastră la maximul permis de legile în vigoare.
De exemplu, anumite ţări interzic excluderea sau limitarea
pagubelor cauzate de neglijenţă, de neglijenţă majoră, manevrare
intenţionat necorespunzătoare, tentativă de a induce în eroare şi
acte similare. Răspunderea noastră conform prezentului Plan
extins de servicii nu va depăşi sub nicio formă preţul plătit pentru
Produs, însă dacă legea aplicabilă permite numai limitări mai mari
ale răspunderii, se aplică limitarea cea mai mare.
5. Drepturi legale şi alţi furnizori
Consumatorii au drepturile legale (statutare) stabilite de legile
naţionale aplicabile referitoare la vânzarea produselor de larg
consum. Prezentul Plan extins de servicii nu afectează drepturile
legale pe care le-aţi putea avea, nici acele drepturi care nu pot fi
excluse sau limitate prin lege, nici drepturile împotriva persoanei
de la care aţi achiziţionat Produsul (inclusiv dreptul de a solicita
rambursarea, repararea sau înlocuirea Produsului în cazul în care
acesta nu a corespuns descrierii, destinaţiei sau nu avea o
calitate satisfăcătoare la momentul la care v-a fost vândut). Vă
puteţi exercita drepturile pe care le deţineţi după cum consideraţi
de cuviinţă. De asemenea, menţionăm că pot fi disponibile pentru
dumneavoastră garanţii extinse de la alţi
furnizori, iar anumite poliţe de asigurare pentru aparatura
electrocasnică pot include acoperire pentru Produsul dumneavoastră.
6. Anulare
6.1 Prezentul Plan extins de servicii va înceta automat în
situaţia în care transmiteţi o solicitare despre care aveţi cunoştinţă
că este falsă, frauduloasă sau denaturată.
6.2 În funcţie de ţara în care aţi achiziţionat Planul extins de
servicii, este posibil să aveţi dreptul de a anula sau a întrerupe
Planul extins de servicii în perioada menţionată la punctul 2.1 şi de
a primi rambursarea integrală sau parţială a valorii Plăţii. Pentru a
anula Planul extins de servicii şi a solicita rambursarea, dacă este
cazul, vă rugăm să ne contactaţi folosind datele de contact
prezentate la punctul 11.
7. Drepturile terţelor părţi
Prezentul Plan extins de servicii este în favoarea
dumneavoastră şi a oricărei alte persoane agreate de noi cu
acordul dumneavoastră. Niciun beneficiu nu va fi acordat
niciunei alte persoane. Informaţii suplimentare
Planul dumneavoastră extins de servicii este furnizat şi administrat
de către Sony Belgia, bijkantoor van Sony Europe Limited.
Societate înregistrată în Anglia şi Ţara Galilor. Sediu social: The
Heights, Brooklands,Weybridge, Surrey. KT13 0XW. Regatul Unit.
Sediu regional: Da Vincilaan 7-D1, B-1935 Zaventem, Belgia.
8. Servicii de date
8.1 Informaţii importante referitoare la Serviciile de date: Datele
dumneavoastră de contact vor fi reţinute şi utilizate de către noi şi
de către societăţile selectate care acţionează în numele nostru
pentru a vă administra Planul extins de servicii. Putem furniza
datele dumneavoastră oricărui organism reprezentativ de
reglementare sau de soluţionare a disputelor. De asemenea, vă
putem utiliza datele în scopuri de instruire sau testare. Putem
divulga informaţiile dumneavoastră furnizorilor de servicii şi
agenţilor noştri în aceste scopuri. Biroul pentru servicii de date este
la: Sony Belgia, bijkantoor van Sony Europe Limited. Da Vincilaan
7-D1, B-1935 Zaventem, Belgia.
8.2 Prin comandarea Planului extins de servicii pentru Produsul
dumneavoastră, aţi consimţit să fiţi contactat de către Sony prin email,
telefon sau poştă în legătură cu Planul extins de servicii. Nu
veţi fi contactat de către Sony în scopuri comerciale decât în cazul
în care v-aţi dat acordul explicit cu privire la acest lucru. În acest
caz, vă rugăm să vă înregistraţi la My Sony (www.sony.eu). Ca
membru My Sony, veţi fi primul care veţi afla despre cele mai noi şi
mai interesante produse de la Sony. În plus, veţi primi cele mai
recente ştiri, informaţii speciale şi asistenţă privind produsele şi
multe altele.
8.3 Pentru a putea să păstrăm exactitatea datelor
dumneavoastră de contact, putem utiliza informaţii primite
de la partenerii noştri. Ne puteţi solicita o copie a datelor de
contact pentru a corecta orice inexactitate. Pentru a ne
îmbunătăţi serviciul este posibil să monitorizăm sau să
înregistrăm comunicările cu dumneavoastră.
9. Transferarea Planului extins de servicii
Puteţi transfera Planul extins de servicii unui nou posesor al
Produsului, în baza unei comunicări către noi care să conţină
detaliile modificărilor survenite, la datele de contact menţionate la
punctul 11. Planul dumneavoastră extins de servicii nu poate fi
transferat niciunui alt echipament.
10. Reclamaţii sau contact
Dacă produsul dumneavoastră necesită asistenţă de service, ne puteţi
contacta:
a) telefonic, folosind numerele de telefon pentru asistenţă, care se
găsesc la adresa www.sony.eu sau
b) prin e-mail, folosind formularul de solicitare a asistenţei de la
adresa www.sony.eu
Înainte de a putea transmite o solicitare în baza prezentului
Plan extins de servicii, trebuie să vă înregistraţi Produsul
online la adresa www.sony.eu/activation.
11. Când ne apelaţi telefonic
Apelurile telefonice pot fi înregistrate în scopul monitorizării şi
îmbunătăţirii calităţii serviciilor furnizate.

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Fii primul care adauga o recenzie pentru: “BEWY501,GARANTIE EXTINSA BRAVIA 2+3”

Nu exista recenzii adaugate pana acum

Introduceti adresa de email: